Covid-19

Condicions de seguretat i salut

L’objectiu del Pla de contingència és garantir les condicions de seguretat i salut amb motiu del retorn progressiu a l’activitat un cop passada la situació de confinament, tot adoptant les mesures preventives necessàries per evitar qualsevol risc de contagi del coronavirus SARS-CoV2 a les instal·lacions del Teatre Auditori de Granollers.

Protocol de taquilles

Plans de represa de les arts escèniques i musicals