Resultats de l'oferta de feina: Auxiliar administratiu/va - Teatre Auditori de Granollers
Portada > Notícies CMS > Resultats de l'oferta de feina: Auxiliar administratiu/va

Resultats de l'oferta de feina: Auxiliar administratiu/va

11/03/2019

Empresa gestora del Teatre Auditori de Granollers i responsable del desplegament de les actuacions municipals en matèria d’arts escèniques i música a Granollers cerca un/a Auxiliar Administratiu/va.

GRANOLLERS ESCENA, S.L.

Empresa gestora del Teatre Auditori de Granollers i responsable del desplegament de les actuacions municipals en matèria d’arts escèniques i música a Granollers cerca un/a Auxiliar Administratiu/va.

Objecte de la Convocatòria: Contractació d’un/a auxiliar administratiu/va temporal per a realitzar  tasques administratives de suport a l’àrea d’ administració i comptabilitat de la  societat municipal

Lloc de treball: Teatre Auditori de Granollers al carrer Ponent 44 de GRANOLLERS.

Jornada Laboral 25 hores setmanals, de dilluns a divendres.

 

Incorporació: Durant el mes de febrer/març

 

Funcions:

- Gestió, seguiment d’expedients i tramitació administrativa i comptable.

- Manteniment i actualització de les diferents bases de dades.

- Suport administratiu i comptable dins de l’Àrea Administrativa i comptable de Granollers Escena SL en el desenvolupament de les tasques pròpies del mateixos.

- Arxiu, atenció telefònica i personal.

 

Retribució Salarial Aproximadament 15.000,00 € bruts anuals

 

Requisits:

 1. Titulació mínima d’un títol amb:

a.     Curs Formatiu de Grau Superior o equivalent en l’àmbit d’administratiu

b.    Títol de batxillerat

c.    Haver cursat el programa SEFED amb la titulació mínima obligatòria

2. Coneixements bàsics d’office (word, access i excel...); 
3. Tenir una experiència mínima de dos anys en un lloc similar
4. Nivell C de català, d’acord amb el Decret 161/2002 sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya
5. Ser ciutadà espanyol o d’un país membre de la Unió Europea.
6. Tenir 18 anys complerts a la data de la convocatòria.

Altres mèrits que es valoraran:

 1. Coneixements informàtics per sobre dels mínims requisits
 2. Coneixement de programes de comptabilitat
 3. Coneixement del programa A.3. (Nexus)
 4. Formació i/o experiència específica en l’àmbit administratiu de l’administració pública.
 5. Coneixement i edició de presentacions en Power Points o altres programes de presentació i edició de documents.
 6. Coneixement de programes de tractament i gestió de dades personals i enviaments de correus.

 

El procés de selecció d’aquesta convocatòria es farà mitjançant anunci als diaris locals i al portal web del Teatre Auditori de Granollers.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud per a participar en el concurs, que caldrà acompanyar de currículum vitae detallat i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i de la documentació que acrediti el compliment dels requisits exigits i dels mèrits al·legats. És requisit imprescindible per a participar complir els requisits anteriorment enumerats.

No es valorarà cap mèrit formatiu o professional del currículum que no sigui degudament justificat i Granollers Escena, S.L. no validarà cap documentació lliurada fins a la data de valoració, poden quedar excloses les ofertes amb manca de documentació.

 

Les sol·licituds es presentaran sota el nom “OFERTA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU” al carrer Ponent 44 08401 de Granollers adreçades a Granollers Escena SL,

Presencialment al Teatre Auditori de Granollers.

C/ Ponent, 44 de Granollers de dilluns a divendres de 10 h a 14 h.

Per correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14 hores del dia 15 de febrer de 2019.

Més informació al telèfon 93 840 51 20 (ext: 1)

 

La Comissió de Selecció estarà integrada pels següents membres :

-      Director Gerent de Granollers Escena SL, el Sr. Carles Ribell i Toledano.

-      La Cap de l’Àrea d’Administració i Comptabilitat, la Sra. Ma. José López Frias

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums essent la puntuació màxima possible de 10 punts, d’acord amb la Taula de Mèrits que s’incorpora a aquestes Bases.

Un cop finalitzada la valoració, la Comissió podrà convocar els aspirants que estimi convenient i que tingui una puntuació mínima de 5 punts en la valoració del currículum per a la realització d’una prova pràctica i/o d’una entrevista personal, als efectes d’acreditar l’efectivitat dels mèrits al·legats i el domini de les eines informàtiques.

Aquesta prova i/o entrevista es valoraran en conjunt amb un màxim de 5 punts.

Finalitzada la fase final de valoració, la Comissió optarà entre contractar el candidat millor puntuat o declarar desert la selecció.

Taula de Mèrits

TEMÀTICA

PUNTUACIÓ

Coneixements o  formació d’office avançat

1 punt

Punts per més anys d’experiència en llocs similiars

Màxim 3 punts

3 anys 1 punt

4 anys 2 punts

5 anys 3 punts

Formació superiors de català

0.5 punts

 

Coneixements o formació de programes de comptabilitat

0.5 punts

Coneixements o formació del programa A.3.

1 punt

Formació específica sobre administració pública.  ( 0.10 punts per cada 5 hores de formació)

Màxim 2,5 punts

Coneixement o formació en edició de programes de presentació o edició de textos

1 punt

Coneixement o formació en programes de gestió de dades i enviaments de correus

0,5 punt

TOTAL

10 PUNTS

 

Arxius adjunts

Arxivat a: General
Rep totes les novetats i compra entrades Registra't al Teatre Auditori!

Club de patrocini i mecenatge del Teatre Auditori de Granollers i de l'Orquestra de Cambra de Granollers

Mecenes d'or:

 • La Caixa - Obra Social

Mecenes de plata:

 • Estabanell Energia

Mecenes de bronze:

 • Sorea
 • La Mútua
 • Estrella Damm

Patrocinadors

 • APC Europe
 • Àgora Assessorament i Serveis
 • Vac-Tron
 • MB Motors

Empreses col·laboradores:

 • Enginyers Industrials de Catalunya
 • Les Flors - Roser Soldevila
 • Pàrquing Blaus
 • Hotel Ciutat de Granollers
 • Video Studi
 • Gran Centre

Mitjans de comunicació:

 • Vallés Oriental Televisió
 • Ràdio Granollers

Torras i Bages, 50 , 08401, Granollers | Telèfon: 93 840 51 21

Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Facebook Twitter Google + YouTube RSS

GestorDeContignuts.cat + Perception