La nostra missió

Molt més que un teatre

El Teatre Auditori de Granollers és un equipament de servei públic que garanteix l’accés a les arts en viu i a la cultura en general, a través d’una oferta d’espectacles i activitats, amplia, diversa i de qualitat. La seva finalitat és contribuir a crear un projecte cultural compartit per artistes i espectadors que permeti situar la cultura en el centre d’un públic nombrós, divers i actiu. A través dels diferents espais i del relat artístic de la programació, volem aportar experiències, coneixements, eines de reflexió, pensament crític, creativitat i imaginació.

Amb tot, el Teatre Auditori és un espai obert a tots els públics, compromès amb l'entorn, l'educació i la societat, amb la música com a motor de referència, que aposta per la creativitat i la cooperació en l'àmbit cultural.

Pla Director 2018 - 2028

El Teatre Auditori de Granollers és un projecte consolidat però que vol seguir creixent, millorant per fer front a una transformació que pugui seguir donant resposta a les noves necessitats socials. En aquesta línia es va crear l'any 2017 el Pla Director 2018-2028, aprovat per la Junta General de Granollers Escena S.L. i redactat per l'equip de Gestió de Granollers Escena S.L.

Durant les temporades 2016-2017 i 2017-2018, el document ha estat obert i ha permès incorporar la opinió de diferents persones implicades en el projecte. Destacada una enquesta que ha rebut la participació de 700 persones a través de les quals hem pogut recollir una valuosa opinió del Pla Director i un nombre important de suggeriments que hem plasmat en el catàleg d’actuacions d’aquest Pla.

Descarrega el Pla Director 2018 - 2028