Portal de transparència

Amb aquest portal de transparència, volem ser un organisme transparent en la nostra gestió, d'acord amb la Llei catalana 19/2014, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Amb aquest portal volem permetre a les persones un accés fàcil a la informació de la nostra organització facilitant informació econòmica, línies d'actuació, organigrama i governança. Qualsevol necessitat més us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Introducció a la Llei 19/2014