Coenzims

Necessitem espais en què l'art travessi les persones i les travessi de debò. Les travessi deixant que prenguin decisions, que es parlin, que es mirin, que creïn, que inventin, i que tot allò que facin no estigui preestablert, que sigui seu. I això és art"
Laia González, professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

 

Des del 2015, el Teatre Auditori de Granollers desenvolupa el programa de Mediació Cultural Coenzims, per tal de promoure un accés significatiu a col·lectius identificats com a no usuaris del teatre, i per tal de generar experiències en la cultura, que impulsin els seus propis processos educatius.

Per tal de realitzar aquest projecte es constitueix una taula de treball transversal en la que participen tècnics municipals que tinguin connexió amb múltiples projectes, serveis, equipaments i col·lectius de la ciutat. Aquesta xarxa de coneixements és una de les fortaleses del projecte, i afavoreix la capil·laritat de les propostes d’acció, podent sumar a col·lectius d’interessos i experteses molt diversos, alhora que promouen la permeabilitat del propi Teatre Auditori i dels diferents agents implicats. L’anomenada Taula de Coenzims es reuneix dos o tres vegades l’any per tal d’analitzar les oportunitats que es desprenen dels espectacles i les necessitats dels diferents col·lectius, i compta amb la participació de 9 serveis de l’ajuntament. Per poder dur a terme el programa, comptem amb col·laboradors i experts en facilitació comunitària, i treballem per fer possible aquesta mediació a través de les arts escèniques.

L’objectiu principal del programa és potenciar la dimensió social, educativa, cultural i transformadora de la programació del Teatre Auditori de Granollers com una oportunitat educativa i comunitària per a la ciutat.

Els objectius específics del programa de mediació comunitària són:

  • Realitzar microprojectes i tallers, a partir de la programació del Teatre Auditori de Granollers,i també a iniciativa dels agents socials i culturals, adreçats a col·lectius identificats com a no usuaris de l’equipament cultural.
  • Consolidar una xarxa d’agents implicats en el disseny i implementació del projecte.
  • Documentar audiovisualment els processos creatius per tal de donar compte dels efectes educatius de del projecte.

El programa treballa, per tant, en crear experiències significatives de creixement personal amb col·lectius de joves i de persones en risc d’exclusió de la ciutat, prenent experiències artístiques per abordar centres d’interès amb ells. Són oportunitats úniques per connectar artistes i ciutadania.

El programa de mediació cultural es concreta al voltant de diverses línies d’acció: Residència, Connexions i espais de recerca. La Residència es proposa com una relació de continuïtat d’un col·lectiu amb el teatre que permeti enfortir el grup mitjançant recerques i experiències culturals. Les Connexions es plantegen com a processos curts amb diversos col·lectius a partir de la programació del teatre, i els Espais de recerca es conceben com a espais d’investigació-acció, de contagi, al voltant dels drets culturals.

Les connexions. Processos curts amb diversos col·lectius del territori a partir de la programació del Teatre Auditori de Granollers. Més informació.

La residència d'un col·lectiu a través d'una relació de continuïtat amb el teatre mitjançant recerques i experiències culturals. Més informació.