Economia i finances

Facturació electrònica

El Teatre Auditori de Granollers donant compliment a la normativa vigent només acceptarà la tramesa de factures electròniques dels seus proveïdors a partir de l’1 de gener de 2020 (Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic).

Com tramitar una factura electrònica? T'ho expliquem aquí.

Per qualsevol dubte i/o aclariment:
Departament de Comptabilitat del Teatre Auditori: 93 840 51 20 | mcespejo@teatreauditori.granollers.cat

Auditories

2021 2020
2019 2018
2017 2016
2015 2014

Període Mig de Pagament

Auditories, període mitjà de pagament (PMP) i estabilitat pressupostària

Pressupost

-- 2022
2021 2020
2019 2018
2017 2016
2015 2014

Béns patrimonials

Relació de Béns adscrits a Granollers Escena SLU