Next Generation

Què són els fons Next Generation?

La Unió Europea va aprovar el 21 de juliol de 2020 el Pla de recuperació per a Europa amb l'objectiu de respondre de manera conjunta i coordinada a la crisi social i econòmica, reparant els efectes causats per la pandèmia de la COVID-19. Es tracta d’un instrument d’estímul econòmic, els fons Next Generation EU (NGEU) dotat de 750.000 M € que es destinaran als estats membres durant el període 2021-2026. Amb aquests fons, juntament amb el marc financer plurianual 2021-2027, es pretén que l’Europa post-pandèmia sigui més ecològica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur. Un programa que es construeix prenent com a base l’Agenda 2030 i els ODS.

El Mecanisme de Recuperació i Transformació s’aplica en cada estat a través d’un Pla Nacional, basat en les característiques i necessitats de cada país i en les recomanacions recollides en els informes del Semestre Europeu. El Govern d’Espanya ha elaborat el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que preveu la mobilització de 140.000 milions d’euros d’inversió pública fins 2026. Es tracta d’un programa que planteja les transformacions i reformes estructurals per a la transició cap a una economia i societat climàticament neutres, sostenibles, circulars, respectuoses amb el medi ambient i eficients en l’ús de recursos.

Els fons europeus per a la recuperació es distribueixen mitjançant un pla amb 4 eixos transversals: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere.

Next Generation 2022

Modernització i gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals del Teatre Auditori de Granollers

El 3 de juny de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar l’aprovació definitiva de la concessió d’ajuts per a la modernització i la gestió de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

El Teatre Auditori de Granollers és un equipament de referència a la ciutat de Granollers amb un aforament de 700 localitats. L'any 2016, va ser el segon teatre de Catalunya, després del Gran Teatre del Liceu, a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L'equipament garanteix l'accés a les arts escèniques i la cultura en general, per mitjà d’una oferta d'espectacles i activitats, àmplia, diversa i de qualitat. Aquest és el Pla Director 2018 - 2028 del Teatre Auditori de Granollers.

Objectius

En l’actualitat, hi ha la necessitat de renovar part del seu equipament per seguir oferint un servei públic de qualitat i ser més eficient energèticament. Part d’aquestes inversions, com les superfícies de control, tota l’electrònica i el cablejat annex, ja s’han renovat puntualment, però amb aquest projecte es vol assolir l’objectiu d’acabar de modernitzar els equips tècnics del teatre per fer-los molt més eficients i competitius.

Descripció

Amb aquest projecte es pretén canviar la il·luminació escenotècnica a totes i cadascuna de les diferents sales d'espectacles i assaigs per d’altres de menys consum energètic, amb l'objectiu central d'aconseguir una instal·lació amb un consum més eficient i sostenible.

El projecte garanteix l'eficiència energètica, redueix el consum d'energia, manté els mateixos serveis energètics, protegeix el medi ambient i fomenta un comportament sostenible en el seu ús. Les inversions promouen un entorn de transformació ecològica, amb alt impacte al sector de les arts escèniques, tant en els processos de creació artística, amb les residències artístiques i els muntatges escènics, com en l'impacte generat a la societat.

Accions

Es defineixen 3 conjunts d'actuacions:

  • Actuació 1: Modernització del sistema d'il·luminació analògica a digital: Substitució de la superfície de control actual de la Sala Gran per una superfície amb prestacions actuals per treballar amb tecnologies LED i caps mobils. Setembre 2022 - Novembre 2022
  • Actuació 2: Modernització del sistema de vídeo a digital. Febrer 2022
  • Actuació 3: Modernització dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica. Setembre 2022 - Novembre 2022

D’acord amb la convocatòria, l’import de la subvenció s’ha de destinar a actuacions executades en l’àmbit d’actuació en el període comprès entre 30 de desembre de 2021 i el 30 de desembre del 2022.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ NEXT GENERATION 2022: 84.948 €

Consulta tots els altres Projectes Next Generation a Granollers

Next Generation 2023

L’import rebut del fons s’ha destinat a la modernització de la il·luminació d’escenotècnia de l’equipament per aconseguir un consum més eficient i sostenible

A banda de la sol·licitud que l'Ajuntament de Granollers va realitzar l'any 2022, Granollers Escena SL, va presentar, per la seva part, una nova sol·licitud de subvenció per a la modernització de la il·luminació d’escenotècnia de les diferents sales d’espectacles i d’assajos del Teatre Auditori de Granollers per unes de menor consum energètic, amb l’objectiu central d’aconseguir una instal·lació amb un consum més eficient i sostenible. Finalment, l’1 de desembre del 2022 es van atorgar 137.100 € al projecte presentat pel Teatre Auditori, una xifra que suposa un finançament del 34,50% del cost total del projecte.

Tres lots de subministrament d’equipaments lumínics

  • Primer lot: Subministrament d'equipaments lumínics tipus LED, d'alta eficiència energètica, juntament amb les seves òptiques intercanviables de diferents graus, així com els suports i fixacions adequats per a la instal·lació a truss o tub de de 50mm. A més del cablejat elèctric i Dmx, i les corresponents caixes de transport amb rodes necessàries per al Teatre Auditori amb l’empresa Pepsa Proyectos Audiovisuales S.L.U. per un import de 108.336,00 € més 22.750,56 € en concepte d’IVA, el que fa un total de 131.086,56 € (IVA inclòs).
  • Segon lot: Subministrament d’equipaments lumínics tipus Led Whash d’alta eficiència energètica i amb panell RGBW de 8 segments. Així com els suports i fixacions adequats per la instal·lació a truss o tub de 50mm. A més del cablejat elèctric i Dmx amb l’empresa Ara So, Sonorització i Il·luminació, S.L. per un import de 37.191,00 € més 7.810,11 € en concepte d’IVA (21%) el que fa un total de 45.001,11 € (IVA inclòs).
  • Tercer lot: Subministrament d’equipaments lumínics leds tipus Caps Mòbils RGBW d’alta eficiència energètica, Així com els suports i fixacions adequats per la instal·lació a truss o tub de 50mm. A més del cablejat elèctric i Dmx, i les corresponents caixes de transport amb rodes necessàries per al Teatre Auditori amb l’empresa Ara So, Sonorització i Il·luminació, S.L. per un import de 111.111,00 € més 23.333,31 € en concepte d’IVA (21%) el que fa un total de 134.444.31 € (IVA inclòs).

Així doncs, una vegada adjudicats i formalitzats els tres lots que integren el contracte l’import total del projecte ascendeix a 256.638,00 €, més 53.893,98 € en concepte d'IVA el que fa un total de 310.531,98 € (IVA inclòs).

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ NEXT GENERATION 2023: 310.531,98 €

Més informació: Next Generation a Granollers