Serveis i tràmits

Facturació electrònica

El Teatre Auditori de Granollers donant compliment a la normativa vigent només acceptarà la tramesa de factures electròniques dels seus proveïdors a partir de l’1 de gener de 2020 (Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic).

Com tramitar una factura electrònica? T'ho expliquem aquí.

Enviament de factures electròniques

Per qualsevol dubte i/o aclariment:Departament de Comptabilitat del Teatre Auditori: 93 840 51 20 | mcespejo@teatreauditori.granollers.cat

Instància genèrica

Servei on podràs presentar documentació a la nostra societat, comunicar, sol·licitar o reclamar algun tema, o bé fer-nos arribar un recurs.

Instància genèrica

Llistat complet de tràmits