Som teatre social

El Teatre Auditori està compromès amb el benestar de la comunitat

L’accessibilitat és un objectiu del Pla Director del Teatre Auditori aprovat durant el 2018 i amb vigència fins l'any 2028. Incorporat en el tercer eix estratègic, titulat Públics i ciutadans compromesos amb un projecte obert i participatiu, diu així: "garantir el dret d’accés a la cultura de manera sostenible i sense desigualtats comporta un fort compromís en l’accessibilitat de tota la ciutadania en el projecte del Teatre Auditori. Una accessibilitat que cal entendre per a persones amb dificultats físiques diverses, dificultats econòmiques, socials i, fins i tot, culturals, per a les quals el projecte del Teatre Auditori de Granollers ha de demostrar una obertura real i vertadera."

L'equipament, per tant, treballa perquè els seus espais públics puguin ser utilitzats per tothom amb iniciatives que milloren l’accessibilitat com són per exemple la interpretació d'espectacles en llengua de signes, la formació als treballadors en accessibilitat, o l'aplicació dels criteris de lectura fàcil en les nostres comunicacions.