Som verds

El Teatre Auditori és un equipament compromès amb la sostenibilitat

L'estreta relació entre la diversitat cultural i la biodiversitat ha posat a les agendes de les polítiques culturals el repte de fer front al canvi climàtic i a una gestió sostenible des de la cultura i en la pròpia cultura, en tant que som un àmbit important de transmissió de valors i reconeixement ciutadà.

És per tot aixì que el Teatre Auditori enten la gestió sostenible des de la responsabilitat i la solidaritat, no només en matèria mediambiental (a través del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental), sinó també en altres àmbits de la gestió dels recursos en general i de la pròpia garantia del dret d'accés a la cultura per part de tothom sense crear desigualtats i contribuint al benestar dels ciutadans. 

Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha renovat el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental al Teatre Auditori de Granollers en la categoria d’equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals i centres culturals, d’acord amb la resolució publicada el 6 de febrer de 2020. El certificat tindrà validesa fins el 6 de febrer de l’any 2023.

L’any 2016, l’equipament de Granollers va ser el segon teatre de Catalunya que va obtenir el distintiu en aquesta categoria (el primer va ser el Gran Teatre del Liceu). Actualment, a més del Teatre Auditori de Granollers, disposen del distintiu l’Atrium Viladecans, el Consorci Mercat de les Flors, l’Espai Marfà, el Gran Teatre Liceu, La Central del Circ, La Seca Espai Brossa, La Virreina Centre de la Imatge i el Teatre Auditori Sant Cugat del Vallès.  

Amb l’objectiu de minimitzar els impactes ambientals i fomentar el desenvolupament sostenible, el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental reconeix aquells productes i serveis que compleixen uns determinats requisits ambientals més enllà del que estableix la normativa vigent.

Els criteris ambientals establerts pel Distintiu s’estructuren en nou apartats, amb criteris bàsics d’obligat compliment i criteris opcionals:  

  1. Estalvi i eficiència energètica.
  2. Estalvi d’aigua.
  3. Gestió de residus.
  4. Compres
  5. Mobilitat
  6. Ús eficient d’espais.
  7. Qualificacions ambientals.
  8. Sorolls i vibracions.
  9. Informació i educació ambiental.

En el cas de la categoria d’equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals, l’ecoetiqueta té en compte criteris d’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de la il·luminació i la climatització, així com d’estalvi d’aigua; de gestió de residus; de compra de productes ecoetiquetats; de mobilitat; de formació ambiental dels treballadors; i també de comunicació i promoció entre els usuaris i treballadors. Aquest últim criteri és de gran importància, degut a l’elevada afluència de visitants que reben i el seu potencial pedagògic.

Certificat de Distintiu de garantia de qualitat ambiental del Teatre Auditori 2020-2023

Més informació sobre el distintiu