Publicacions

Publicacions

En la línia de poder generar coneixement i narrar des d’una nova perspectiva el procés i aprenentatge del programa Coenzims, es realitzaran una desena de publicacions pròpies. Des de documentació interna per seguir donant cos al programa, passant per la curatoria participada que serà de consulta pública i diverses publicacions a mitjans externs per donar a conèixer el programa més enllà de la xarxa més propera al TAG.

Dossier del projecte. Temporada 22/23